۱. مشخصات(Required)
۲. جنسیت
۴. محل سکونت(Required)
رزومه شامل مهارت‌ها، دوره‌های تخصصی، تولیدات رسانه‌ای و همکاری با نهادهای انقلابی می‌باشد.
۸. نوع طرح
۹. تاریخ نگارش طرح
Accepted file types: pdf, Max. file size: 200 MB.

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .