خانه تولیدات جوان سازمان صدا وسیما در سال ۱۳۹۷ با تصمیم ریاست محترم سازمان تاسیس شد.
هدف از تاسیس این مجموعه شناسایی،پرورش و تقویت جوانان مومن و متعهد در پنج حوزه «کارگردانی آثار نمایشی»،«فیلمنامه نویسی»،«تهیه کنندگی و سردبیری برنامه‌های تلویزیونی»،«مستند ساز ژورنالیست»، و «اجرای برنامه تلویزیونی» است.
در همین راستا این مجموعه در قالب پنج گروه برنامه ساز که شامل «گروه داستانی»،«گروه فیلمنامه»،«گروه برنامه تلویزیونی»،«گروه مستند»،«گروه تئاتر» می‌باشد،‌ مطابق با قواعد مصوب سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به ساخت آثار هنری و‌ نمایشی با موضوعات مرتبط با گفتمان انقلاب جهت رسیدن به اهداف خود می‌نماید.
این مجموعه بر آنست تا پس از شناسایی و رصد ظرفیت های بالفعل جوانان حزب اللهی و دغدغه مند در سراسر کشور،با حمایت های مادی و معنوی،جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی را تقویت نماید.